nospiedums

Markus Grathwohl
MANEPED
Attēls 6a
83512 Wasserburg am Inn
Vācija

Tel .: 08071 / 5272582-0
Fakss: 08071 / 5272582-9
E-pasts: info@maneped.de

Pārdošanas nodokļa identifikācijas numurs saskaņā ar § 27 pārdošanas nodokļa likumu: DE277792262

Platforma Eiropas komisijas strīdu izšķiršanu tiešsaistē: https://ec.europa.eu/odr

Mums nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā, bet mēs parasti esam gatavi to darīt.

LUCID reģistrācijas numurs: DE2971130725386-V

maneped ir reģistrēta preču zīme Vācijas Patentu un preču zīmju birojā, reģistrācijas numurs 302019237766

maneped ir preču zīme, kas reģistrēta Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO), reģistrācijas numurs 018354255

Foto kredīts:
- Ražotājs
- @ guukaa - fotolia.com
- @ dehweh - fotolia.com
- @ racamani - fotolia.com
- Vācijas pasts AG

 

Iniciatīva: taisnīgums mazumtirdzniecībā

Iniciatīvas "Taisnīgums mazumtirdzniecībā" dalībnieks.
Informācija par iniciatīvu: https://www.fairness-im-handel.de

ŠEIT